سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 
  • تاریخ شروع کلاسها
  • الزام عضویت کلیه دانشجویان پرستاری ومامایی در کانال تلگرامی EDOدانشگاه علوم پزشکی
  • قابل توجه دانشجویان پرستاری و مامایی :جلسه توجیهی OSCE چهارشنبه مورخ 96/03/03 درسالن امفی تئاتر درطبقه چهارم ساختمان جدید برگزار می گردد.شرکت کلیه دانشجویان الزامی می باشد.
  • الزام شرکت کليه دانشجويان ورودي جديد علوم پزشکي در تور اموزشي به تاريخ 96/7/12 ساعت 10 تا 12 ظهر در ساختمان جديد طبقه سوم سالن امفي تئاتر
  • نحوه انتخاب دانشجوی نمونه
  •